Author picture

با متنای نرگس قنواتی بیشتر آشنا بشین.

نرگس قنواتی یه دیوونۀ تموم‌عیارِ اسطوره‌س؛ یه جوری که حتی شبا خواب اسطوره رو می‌بینه. با وجود اینکه ارادت خاصی به اساطیر ایران داره، ولی اسطوره‌های یونان رو تا سر حد مرگ می‌پرسته. براتون نگم از وقتی باهاش تلفنی یا حضوری دربارۀ اساطیر حرف می‌زنین، یه جوری با لذت جوابتون رو می‌ده که ناخودآگاه دلِ شما هم می‌خواد با اساطیر آشتی کنین. نرگس ادبیات نمایشی خونده، ارشد زبان‌های باستانی داره و شنیده شده برای دکترای شاهنامه‌پژوهی داره خودشو آماده می‌کنه. اینم بگم که نرگس کارگاه‌های اسطوره‌شناسی زیادی رو توی ایران برگزار کرده و می‌کنه و حسابی به بخش اسطوره در سینمای سایتمون حاااال داده.